Centropa magazín

Bezpečnost a značení

Bezpečnost únikových cest zajistí i světlíky z Lexanu

V případě požáru ve velkých výrobních firmách, je nejdůležitější zajistit bezpečnou evakuaci osob v budově. V každé takové firmě musí být maximálně zajištěná bezpečnost a to formou únikových cest. Každý projektant tak před stavbou musí posoudit velikost prostor, druh činnosti, která se v místě vykonává. A podle toho vhodně určit počet, umístění, rozměry a a další detaily potřebné k maximalizaci bezpečí všech osob a majetku. Jak ale dosáhnout co možná největší bezpečnosti?

Světlíky vám pomůžou

S bezpečností únikových cest vám výrazně pomohou světlíky. Ty se většinou instalují na střechu a právě tato vychytávka vám výrazně pomůže například v případě výpadku proudu. Díky tomu, že do prostoru propouští přirozené světlo, tak vám osvětli prostory. Kromě toho je jejich hlavní úlohou odvětrávání a můžou vám náramně pomoct v případě požáru. Kouř z požáru má totiž tendenci stoupat směrem nahoru. V případě, že byste v budově neměli světlíky, tak se v ní kouř nahromadí a nemá kudy uniknout. Pokud však střešní světlíky z Lexanu máte nainstalované, tak se v případě požáru otevřou a kouř tak bude unikat směrem ven. Zaručí vám to, že se osoby uvnitř nezačnou dusit a můžou jim i zachránit život.

 

Správné označení je základ

Pro dosáhnutí maximálního bezpečí je třeba dále mít viditelné označení únikových cest, které nesmí nikdo přehlédnout. Značení únikových cest a nouzových východů se řídí především podle platných českých zákonů. Na první pohled to vypadá, že o nic nejde, ale bezpečnostní značení musí splňovat několik podmínek.

 

  • značení vás musí dostatečně upozornit na možné překážka, na které můžete na únikové cestě narazit. Jako například různé stavební konstrukce apod.

 

  • musí vás upozorni na možnost pádu - to platí zejména pro schodiště nebo když se změní sklon terénu.

 

  • značení nesmí ovlivnit případný kouř z požáru a musí tak být neustále dobře viditelné. To znamená, že musí být usazené maximálně do výšky 2,5 metru.

 

  • musí být vyrobené z fotoluminisčenčního materiálu, který pohlcuje světlo a ve tmě ho vyzařuje zpět. To znamená, že značky jakoby svítí a jsou tak daleko viditelnější.

Přidat komentář


Nejnovější články z této kategorie

Plošina jako přívěsný vozík

"Hele, tam na fasádě vyměň výbojku, nesvítí", asi tak se ve firmách zadávají zdánlivě jednoduché úkoly. Mnohdy si však nadřízený neuvědomuje fakt, že i výška 2 m, může zaměstnanci při nedodržení určitých pokynů a pomůcek způsobit pád. Většina pádů v rámci pracovních úrazů má za následek ranění, někdy dlouhodobějšího charakteru. V krajních případech může dojít i k úmrtí.

Číst

Školení obsluhy VZV

Pro obsluhování vysokozdvižných vozíků je nutné kvůli bezpečnosti na pracovišti absolvovat školení a získat tak certifikát o dokončení školení. Jak takové školení probíhá?

Číst

Protipožární dveře od SPEDOSU dokáží zachránit život

Dnes se budeme bavit o ochraně lidských životů při vzniku požáru. Jelikož občas se stane, že dojde ke zkratu nebo jiné závadě a vlivem několika faktorů může dojít k zahoření vašeho domů nebo naopak průmyslové budovy. Pokud vznikne oheň v noci v rodinném domě, kde nejsou žádné ochranného protipožární systémy nebo hlásiče, dost často má fatální následky, vedoucí až k úmrtí členů rodiny, kteří se otráví jedovatým plynem. Cílem různých zákonů a osvětových akcí je přimět společnost, aby předcházela těmto tragédiím a instalovala do svých obydlí požární hlásiče nebo například protipožární dveře, které zabrání šíření ohně na dobu nezbytnou k opuštění domu nebo průmyslové haly.

 

Číst

Centropa magazín
Svět firemních budov